Slijpen Tersamessen

Slijpen:
Tersamessen kunnen na gebruik probleemloos éénmaal nageslepen worden, waardoor een aanzienlijke besparing te behalen is.

Gevolg van slijpen:
Het slijpen van Tersamessen wordt aan de buitenzijde van het mes gedaan, waardoor het snijlichaam van het Tersablok 0.13mm lager komt te liggen.

Vandiktebank:
Het slijpen van de Tersamessen heeft voor de vandiktebank geen gevolgen.

Vlakbank:
Bij het slijpen van de Tersamessen voor de vlakbank kunnen problemen optreden, daar het achterblad te hoog komt te liggen.
Tip: Wacht met slijpen van deze Tersamessen tot er meerdere sets tegelijk gedaan worden. Stel hierna het achterblad op hoogte, waardoor de sets achter elkaar op te gebruiken zijn.

4-zijdig:
Tip: Plaats nieuwe Tersamessen in de vaste onder en rechter beitelasblok van het Tersasysteem. De nageslepen Tersamessen worden dan geplaatst in de verstelbare linker en boven beitelasblok van het Tersasysteem.

2x slijpen:
Dit is niet aan te raden, omdat de vrijloop te klein wordt en het de spaanafvoer negatief beïnvloedt.

Leveren:
Nieuwe Tersamessen zijn op voorraad of zijn leverbaar binnen 1-3 werkdagen.

Algemeen:
Slijptechniek Jongewaard heeft zich gespecialiseerd in het slijpen en leveren van diverse messystemen, zoals Variplan, Centrofix, Centrolock, Tersa, Bulldozer, Terminus en SINUS messen.